תאריך פטירתו 1987
בת הזוג דבורה קוסטנוביץ

תמונה:
אלימלך ודבורה