עיסוקו חבר הנהלת "מבוע" ו"מגדלי הדר"
מקצועו איש ציבור