תאריך פטירתו 1992
ממשיכים ישראל, אביבה
בת הזוג חנה פטשניק

תמונה:

 

חנה ודב

 

אביבה
ישראל