פארק עתידים

נמצא במתחם 200 ברחוב הנשיאים. בשנת 2017-2018 השתנה גודלו  בחלק משטחו הוקם מרכז מסחרי

(ש.ק.)