עין השחרות-חפץ חיים

חלק מחברי גרעין עין השחרות, חלוצים דתיים מגרמניה, חברי "עזרא" ו"נוער אגודת ישראל/הנוער האגודתי" התגוררו משנת 1933 בהכשרה שליד יער ויצמן במגדיאל  וחלק גרו בחדרה עד שעברו להקים את קבוץ חפץ חיים.

 

רשמה שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020