סדבון בנימין בן יוסף

בנימין בן יוסף סדבון נולד במצריים בשנת 1924 וכמו רבים היה פעיל ציוני נלהב, חבר תנועת הנוער הציוני, חבר ארגון ההגנה וחבר המחתרת. סדבון נתפס והואשם בפעילות חתרנית. אחרי תקופה הצליח לברוח מבית הסוהר ועם רעייתו הגיע לארץ, לגני צבי בהוד בשרון. ראשית דרכו בארץ הייתה כמדריך חקלאי לעצי פרי אך כעבור זמן קצר התמנה לפקיד במשרד האוצר ואז עברה המשפחה מגני צבי לרמתיים.

 

סדבון היה יו"ר התאחדות עולי מצריים וחבר בועדת הנוער של המועצה המקומית הוד השרון. הוא פרסם מאמרים רבים על יהדות מצריים ועל אסירי ציון שנשארו מאחור במצריים. מותו בטרם עת היווה אבידה גדולה למשפחה ולמושבה כולה.
לבנימין אישה בשם מירה ולהם שני ילדים.

(מקור: דמויות - בנימין בן יוסף סדבון, תיק מספר 104, מיכל 20005, ארכיון הוד השרון).