מייסדי כפר הדר היו 13 :  (שמחה קליין-הצריף הראשון,2017)

 1. אריה אבטיחי.
 2. אפרים כהן.
 3. יצחק לב.
 4. שמחה קלריך.
 5. מרדכי קריתי (מסטצקין).
 6. נחום שיפר.
 7. יחיאל אורבוך.
 8. זאב ולובסקי.
 9. אריה משניבסקי.
 10. ויקטור נדז`י.
 11. רחל קיט.
 12. זאב ריזברג.
 13. שלמה שלום.