כִּיכַּר אוֹסִישְקִין, KIKAR OSISHKIN-

על שם מנחם מנדל אוּסישְקין (14 באוגוסט 1863 - 2 באוקטובר 1941) היה מראשי הציונות, איש חובבי ציון וראש לקבוצה שכונתה ציוני ציון. פעל רבות בקונגרסים הציוניים והקים מוסדות שונים של התנועה הציונית. עמד בראש קרן קיימת לישראל. באמצע שנות ה-70 של המאה העשרים הוחלט לקרוא לרחובות בשמות של המושבות הראשונות, במגדיאל הוחלט כי רחוב אוסישקין יוסב לדרך מגדיאל ואת שמו של אוסישקין שמרו בקריאת שם לכיכר מסביב לבית הכנסת בשם: כיכר אוסישקין.סוג הרחוב: כיכרמקור השם: אישים ומושגים בתנועה הציונית

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020