קורות חיים
היה בין אלה שרכשו את האדמות לפני הרכישה של מייסדי רמתיים. עלה במחזור השני של ה-18.