המצבה ניצבת ב"גן הבנים" שבמרכז מגדיאל.

על גבי במה, שמדרגות רחבות מוליכות אליה, ניצבת האנדרטה: קיר זקוף המחולק למדורים, ובצידיו גדר אבן נמוכה. באגף הימני של הגדר נאמר: "יד לבני מגדיאל שנפלו במערכות ישראל", ובאגף השמאלי: "שמם יִנוֹן לעד". שמותיהם של כ- 50 נופלים בני מגדיאל, במלחמת העצמאות, במבצע "קדש", במלחמת ששת הימים ובמערכות המדינה שבדרך מופיעים בה באותיות מתכת.

גן הבנים נחנך ב- 1952
המצבה הוקמה ב- 1959 ביוזמתה של המועצה המקומית מגדיאל. במשך השנים התוספו בה לוחות, הנושאים את שמות הנופלים מאוחר יותר. 
את המצבה בנה בלייר(שם פרטי לא ידוע), מי שהיה בונה המצבות וחזן בבית הכנסת.

ב-2023 שודרגה סביבתה של המצבה לנוחיות המבקרים בה

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020