ראשיתה של ההתארגנות המוסדית במגדיאל עוד לפני שנרכשו האדמות, הייתה  בחירתו של ועד מייסד . הוועד קיבל סמכויות רבות ובראשו נבחר שמואל ז`וכוביצקי - זקיף, שהיה בעל רכוש, מעמד ויכולת ארגון וניהול.

זמן קצר אחרי העלייה על הקרקע התגלעו החיכוכים הראשונים בוועד המושבה. אך מעָז יצא מתוק ובבחירות הראשונות שנערכו במושבה נבחר זקיף באופן רשמי לראש הוועד של מגדיאל. זכות הבחירה להנהגת היישוב נקבעה לכל בעלי הקרקעות בכפר ע"פ רישומי `הכשרת היישוב`, כל מי שיושב בכפר בקביעות למעלה משנה אפילו אם אין לו נחלה אך הוא משלם את מיסי הכפר וכו`. הוועד הדגיש כי מי שיש לו נחלה בכפר אך אינו נמצא במקום מאבד את זכות הבחירה וזאת על מנת להבטיח את השפעתו של הרוב על אורח חייו. בין הנושאים שעלו לדיון בישיבות הוועד הייתה בעיית השפה. אחרי דין ודברים הוחלט שבמגדיאל ידברו עברית. גם אם לא כולם שולטים היטב בשפה. נושא אחר שעלה לדיון היה סידור אספקת המים, הובלת החלב וכו`.

זקיף שמואל, גולה ומולדת, מגדיאל, 1954, חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, (הוד השרון, 1996)