הַנַּחַל   HANACHAL           

נקרא קודם, 2014 , שח"ל ושח"ל ב'

לציון נחל הדס הזורם בסמוך

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אתרים בהוד השרון

(ש.ק.)