מידע שנלקח נלקח מהארכיון ההסטורי של הוד השרון

מגרעין ההכשרה "הנוער הציוני" שליד מוסינזון  יצאו חלק להקים את קבוץ תל יצחק וחלק לקבוץ אושה, כל זה עקב מחלוקת בין הציונים הכלליים א' ו-ב'. חלק דגלו בהצטרפות כסיעה להסתדרות העובדים וחלק דרשו הקמת ארגון עובדים נפרד של הציונים הכלליים.(מהארכיון)

חלקם הקים את הקבוצים תל יצחק, אושה וכפר מכבי וחלקם הקטן נשאר לגור במקום.
לפי התמונות שבארכיון הם עבדו במפעל מוזאיקה למרצפות ומדרגות

בתמונה- חברי ההכשרה בפתח המפעל למוזאיקה