הנוער הציוני – תל יצחק, אושה וכפר מכבי. 

נלקח מהארכיון ההסטורי של הוד השרון

מהכשרת "הנוער הציוני" שליד מוסינזון הוקמו יצאו חלק לתל יצחק וחלק לקבוץ אושה, כל זה בגלל מחלוקת בין הציונים הכלליים א' ו-ב'. חלק דגלו בהצטרפות כסיעה להסתדרות העובדים וחלק דרשו הקמת ארגון עובדים נפרד של הציונים הכלליים.(מהארכיון)

חלקם הקים את הקבוצים תל יצחק, אושה וכפר מכבי וחלקם הקטן נשאר לגור במקום.

לפי התמונות שבארכיון הם עבדו במפעל מוזאיקה למרצפות ומדרגות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020