דת ומסורת בארבע המושבות

רבים מן האבות המייסדים ב-4 המושבות, היו שומרי מסורת ולכן היו זקוקים למערך שירותי דת כמו: בתי כנסת, בתי עלמין, רבנים. בכל אחת מהמושבות התפתחו חיי הדת באופן עצמאי.

שרותי הדת במגדיאל 
כמו במושבות אחרות היו השירותים הראשונים - להם דאג ועד המושבה מגדיאל - החינוך התרבות והדת פרט לשירותים הנוספים. מבנה הציבור הראשון שנבנה במגדיאל היה צריף ששימש לבית כנסת, מועצה, בית ספר, גן ילדים ומועדון. לצד ההתארגנות המוניציפאלית נוסדה גם קופת הגמ"ח (גמילות חסדים)של היישוב ולצערם של המתיישבים גם בית הקברות של היישוב.

ברמתיים, יזם האדריכל יצחק גואידו צבי, הקמת בית כנסת שהוא תכנן ברחוב בן גמלא. הוועד הקצה מגרש וב-1952 נבנה בית הכנסת ואחריו נבנו עוד בתי כנסת.
בית העלמין לתושבי רמתים היה ברמות השבים ועבר לנווה הדר.

בכפר הדר התפללו התושבים בבית העם, עד שהגיע בתחילת שנות ה-30 יוסף ברזובסקי להדר והחליט כי לא יכול להיות ישוב יהודי ללא בית כנסת קבוע והחל להתרים את התושבים ואחד התושבים אף תרם סכום כסף נכבד, עם עזרה נוספת והקצאת מגרש על ידי הוועד הסתיימה בניית בית הכנסת.

ברמת הדר התפללו התושבים במשך זמן רב במשרדי האגודה. לאחר בניית בית העם הוצב בו ארון הקודש. הארון המשיך לנדוד לגן הילדים ורק לאחר מספר שנים נבנה בית כנסת של קבע במקום.

 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020