גן השקמים

נמצא בפינת הרחובות הבנים והשקמים, מכאן שמו. ליד מועדון הנוער העובד.

  שופץ 1978 בתקופת ראש המועצה שמחה מעוז

(ש.ק.)