גן הידידות

הגן נמצא במגדיאל ברחוב הידידות ומכאן שמו, הוא נושק לרחוב סוקולוב בין הבניינים  9 ו- 11. ניתן להיכנס אליו מרחוב הידות ומרחוב סוקולוב.

(ש.ק.)