גן האחים

נקרא על שם האחים משה ועמי יולוביץ בגן גַלְעד לזכרם.                                                                                   מתוך ישיבת מועצת רמתיים 22.9.1954 - בשיכון עממי מחליטים להנציח בחורשה-גן, את זכרם של האחים, משה ועמי יולביץ, בני שכונת פועלים א`, שנפלו במערכות ישראל ויקרא "גן האחים". נמצא ברחוב השלום פינת עקלתון.

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020