גינת הנשיאים

גינה קטנה הנמצאת על רחוב הנשיאים בסמוך לרחובות - סתיו ואביב.