גינת גני צבי נקראת גם גן יורדי הים בשל המצאותה ברחוב יורדי הים הוקמה לפני 2004 

(ש.ק.)