ממשיכים ילדים: אהובה וחגית
בת הזוג חנה גורן
 
תמונה:
בחתונתם