במאורעות תרצ"ו-תרצ"ח לא הצליחו הערבים לקעקע את המפעל הציוני בארץ-ישראל, ולמרות מבחן הדמים הנוקב והממושך התפתח בה היישוב העברי. מאחר שנמל יפו נסגר בפני יהודים, נבנה נמל תל אביב. עשרות יישובי "חומה ומגדל" הוקמו באזורים חיוניים מן הבחינה הביטחונית, והיישוב היהודי גדל במאות אלפי נפש. (המושבה רמת הדר הוקמה במסגרת חומה ומגדל.  ש.ק. הצריף הראשון) המושבות, שהתאחדו לימים והיו להוד השרון, התפתחו יפה. בכפר הדר הוקמה מועצת פועלים ונבנה בית העם; במגדיאל הוקם בית מכבי שהיה לבית קולנוע,  ברמתיים נבנה בית הקולנוע הראשון. המשק החקלאי במושבות התרחב, שטחי המטעים הוכפלו, ענף הירקות שגשג ומשק הבקר נעשה מקור מחיה חשוב. בד-בבד התפתחה באזור תעשייה זעירה, במיוחד בתחומי החקלאות, ועשרות משפחות התפרנסו ממנה. כמו כן הוקמה באותם ימים רמת הדר - הצלע הרביעית של הוד השרון.