מקום לידתו רוסיה
עלה ארצה ב- 1921
תאריך פטירתו 1976
ממשיכים ילדים: תמר ואמנון
בת הזוג שושנה בורלא

תמונה:
בחתונת תמר ואורי עמנואל
שושנה בורלא