שלט קטן התלוי בחזית בית בדרך רמתיים מס` 76, מקום ששוכנת כיום פיצריה מפוארת, מעיד על היות המקום "בית חם לחלוצים, עוברי אורח ומנהיגי הישוב העברי בארץ ישראל", כלומר שימש כמסעדה. תחילתה של המסעדה היה בדרך מגדיאל אך לאחר מכן עברה לדרך השרון היא דרך רמתיים כיום, ומכיוון שהיתה דרך ראשית באותה תקופה מצאו רבים מהנוסעים בדרך זו את מקומה של המסעדה הראשונה ברמתיים. אחד מהאירועים ההיסטוריים של רמתיים שהתקיים במסעדה זו הוא ההכרזה על הקמת המועצה המקומית הדר רמתיים בנוכחות רבים מהמייסדים והשתתפות שר הפנים הראשון של מדינת ישראל חיים משה שפירא.
במסעדה סולידית זו עם אירניות ייריות מוקפצות סעדו בין השאר גם הנריטה סולד ורבים ממפקדי ההגנה והפלמ"ח כמו יגאל אלון. המסעדה נתקיימה עד שנת 1951 ומאז עברה ידיים רבות.

(קדמון יצחק, "בין שישי לשבת: מדור לחברה תרבות ולחופש הביטוי והדעה", חדשות הוד השרון, 24.11.00)

נמצא ברחוב דרך רמתיים 76