זהו האיחוד השלישי והאחרון במסגרת האיחודים,  שנעשה ב- 1964

למגדיאל לא נותרה ברירה והייתה צריכה להתאחד בלחץ משרד הפנים.

 

ב- 16.2.1964  ישיבת ועדת המיזוג במגדיאל,

שבה השתתפו החברים: יעקב פרלמן, זלמן פרם, צבי זמיר, דוד לוי, חנוך דאום, יחיאל נחשון, צודיק יעקובי, רצון שלום, ראש המועצה - ברוך ליטאי מבלי להביע דעתו.

כל אחד אמר דברו ולסיכום הוחלט כי:

  1. מחליטים לפנות לעיריית כפר סבא ולמועצה מקומית הדר רמתיים ולבקש מהן את הצעותיהן המחייבות בקשר למיזוג של שתי הנקודות.
  2. ועדת המיזוג פונה למשרד הפנים ומבקשת לשלוח נציג מוסמך ומתכנן לישיבת ועדת המיזוג.

 

הנימוקים לאיחוד עם רמתיים או כפר סבא

1964.

צבי זמיר- מציין את הנקודות שעליהן עמדו המצָדדים עם האיחוד עם כפר סבא: גבול משותף, השטחים הניתנים לפיתוח הם לכיוון כפר סבא. ילדי המושבה נשלחים למוסדות החינוך של כפר סבא, שטח התעשייה של כפר סבא גובל במגדיאל, כל שיכוני מגדיאל נמצאים בגבול כפר סבא, מציין כי הציע בעבר ללכת למשאל תושבים לגבי, עם מי להתחבר? מציין כי לתועלת ציבור העובדים יש להתחבר לכפר סבא.לדעתו מגדיאל תיפול למעמסה על שכם רמתיים שלא תוכל לעמוד בה.

פונה לחברי המועצה שיצביעו בעד כפר סבא.

דוד לוי – מטעים כי הוא שגרם לכך שהעלו את שאלת המיזוג מאחר וראה את התפתחות הסביבה והגיע לדעה כי לפי המצב הקיים לא תוכל מגדיאל לקיים עצמה ולתת את השרותים לתושביה...בתקופה האחרונה לא קלטו עלייה.....לכן, מציע להתמזג עם אחד השכנים...רק מיזוג עם כפר סבא יכול לפתח את המקום...כפר סבא פיתחה תחבורה, חינוך ושירותים שמגדיאל תוכל ליהנות מהם. רוצה לקוות כי לא יצטערו בעתיד על המיזוג עם רמתיים.

צודיק יעקובי – מתפלא על חברי המועצה הדוגלים בדמוקרטיה טוענים עתה כי החלטתם היא שתקום.

בן עמי זמיר – מציע להוסיף לתנאי ועדת המיזוג את התנאים: קבלת הלוואה של חצי מליון לירות לפיתוח שיושקע במגדיאל, ושטח רציף עם הדר רמתיים.

ראש המועצה ברוך ליטאי, הולך להצבעה – והתוצאות הן:

עם כפר סבא -2, צבי זמיר ודוד לוי

עם רמתיים – 7, ליטאי, יעקובי, פרם, טיבלום, רצון, זמיר בן עמי, פרלמן.

הישיבה היתה מלווה בהפרעות מצד התושבים בעיקר צעירים מתחת לגיל הבגרות..

הישיבה ננעלת.

 

 שם ליישוב החדש-

19.10.1964  ראש מועצת מגדיאל, ברוך ליטאי – שאלת השם:

מסביר כי ועדת השמות הממשלתית רשאית לאשר שם, ובתחילה היא אישרה את השם: מגד הדרים, הצעתו של מר דב רוזן. אך הועדה היתה מוכנה לאשר שם אחר אם יוודע לה, ועדת השמות  המשותפת למגדיאל והדר רמתיים הציעה- הוד השרון, אשר התקבל גם על ידי ועדת השמות הממשלתית.

 

לסיכום- 

למגדיאל היו שתי אפשרויות, האחת להתאחד עם כפר סבא שאיתה יש רצף שטחים ואין הפרדה או להתאחד עם רמתיים שאיתה אין רצף של שטחים כי בין שתי המושבות מפרידים שטחים של כפר מל"ל השייכת למועצה האזורית דרום השרון.

בדיונים שנעשו במועצת מגדיאל הועלו כמה השערות, אם יתאחדו עם כפר סבא שהיא כבר עיר(1962), מגדיאל תהפוך להיות עוד שכונה משכונותיה של העיר ומי יודע מה יהיה גורלה. בישיבה עם ראש העיר כפר סבא, מרדכי סורקיס, הובטחו הבטחות למגדיאל (ראה פרוטוקול בתמונות). לעומת זאת, רמתיים (1925) היא מושבה הצעירה ממגדיאל  (1924) בשנה , על אף שאין שטח רציף בין השתיים, יוכלו השתיים לצמוח יחד ולהיתהוות ביחד. 

(שמחה קליין הצריף הראשון) 

 

האיחוד השלישי והאחרון נעשה בשנת 1964.

שר הפנים פנה אל מועצת מגדיאל והתריע כי היא נשארה יישוב קטן וטרם התאחדה עם אחת משכנותיה. במועצת מגיאל הייתה התלבטות רבה עם מי להתאחד? האם להתאחד עם הדר רמתיים או עם רמת הדר. ובישיבה בנושא עלו כמה נימוקים לכאן ולכאן.