איחוד רמתיים עם כפר הדר

זהו האיחוד הראשון מבין שלושה

המועצה המקומית רמתיים ראתה בשכנתה הוותיקה, כפר הדר, חלק בלתי נפרד ממנה. בין שני היישובים לא היה חיץ חברתי, ואף לא גבולות טבעיים.

בישיבת המועצה מיום 1 בפברואר 1951 החליטו חברי המועצה פה אחד לפנות אל שר הפנים ולבקשו לאחד את רמתיים עם כפר הדר. כעבור 9 חודשים, ב-1 בנובמבר 1951, פורסם ב"רשומות" צו בדבר מיזוגם של שני היישובים הללו ליישוב אחד ששמו "הדר-רמתיים" ושבראשו נבחר לעמוד שלום לרנר שהיה יו"ר המועצה המקומית ברמתיים.

בשנות כהונתו בתפקיד ראש המועצה (1957-1949) התמסר לרנר לבניין מוסדות חינוך ותרבות, לסלילת כבישים ולהתקנת מדרכות, לשיפור אספקת המים, לטיפוח גנים ציבוריים ולקליטת עולים.

המועצה המאוחדת התחילה לפעול במרץ רב לקליטת עליה ובניית שכונות חדשות, סלילת כבישים, בניית בית תרבות וספריה חדשה והרחבת רשת מוסדות החינוך, הנחת קווי מים חדשים ואיחוד השירותים המוניציפאליים לתועלתו ולרווחתו של הציבור.
איחוד זה בין רמתיים לכפר-הדר נתן את האות לאיחודים נוספים בעתיד במושבות הוד-השרון.

מתוך הספר: "העיר בירוק", סיפורה של הוד השרון/אריה חשביה,  1996