מקום לידתו רוסיה
בת הזוג ציפורה אברמוביץ

תמונות:
עם הבנים יהודה אברהם ועקיבא
ציפורה אברמוביץ